Cookie beleid CTO 70

De website van CTO 70 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

AVG

AVG

PRIVACYVERKLARING VV CTO ‘70

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze leden, vrijwilligers en medewerkers. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze Privacy Verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze tekst, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected]

Bij de omgang met persoonsgegevens houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt concreet het volgende in:

 • Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens of voor het verwerken van de persoonsgegevens van uw minderjarige kind
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN nummer;
 • (team)foto’s;
 • voetbalervaring (voorgaande vereniging en teamnummer) en/of;
 • trainersdiploma’s en/of;
 • vrijwilligersfunctie


VV CTO ‘70 verwerkt de verkregen persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het inschrijven van de persoon ten behoeve van het deelnemen aan trainingen, wedstrijden en activiteiten;
 • het inschrijven van de persoon ten behoeve van het uitvoeren van een vrijwilligersfunctie binnen de vereniging;
 • het up-to-date houden van de eigen ledenadministratie, de inschrijving in Sportlink, en het aanvragen van het lidmaatschap bij de KNVB
 • het communiceren met onze leden, medewerkers en vrijwilligers via onze nieuwsbrief en mailings
 • vermelding naam van leden en teamfoto op onze website www.vvcto70.nl


De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het inschrijvingsformulier voor lidmaatschap van vv CTO ‘70


Persoonsgegevens minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Delen met anderen

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de (lidmaatschaps, vrijwilligers of arbeids)overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de persoonsgegevens verwerken in onze opdracht (Sportlink/KNVB), sluiten wij een bewerkersovereenkomst waarin wij met deze partijen de nodige afspraken maken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. VV CTO ’70 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

 U hebt het recht ons  te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van u afkomstig is, vragen wij u om zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:      Paul Cramer

E-mail:                          [email protected]

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!