Cookie beleid CTO 70

De website van CTO 70 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributiereglement

Contributiereglement

Contributiereglement

BEHORENDE BIJ HET LIDMAATSCHAP VAN vv CTO ’70

Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap geldt in principe voor één seizoen, en wordt daarna steeds stilzwijgend met één seizoen verlengd. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar. 

Contributie

 1. De contributie wordt vastgesteld op een Algemene Leden Vergadering (ALV) in april. De vastgestelde contributie staat op www.vvcto70.nl/199/contributie/.
 2. Leden zijn voor een heel jaar contributie verschuldigd.
 3. Uitzondering hierop is als:
  1. een nieuw lid zich na 1 januari aanmeldt voor het lopende seizoen; of
  2. een bestaand lid voor 1 januari definitief moet stoppen door een bij het voetballen opgelopen blessure.
  In beide gevallen is slechts 50% van de contributie verschuldigd.
 4. 5. Als een lid (b.v. door een ernstige blessure) langere tijd niet kan voetballen, kan het betreffende lid (c.q. de ouders/verzorgers) het bestuur verzoeken de contributie aan te passen.

Betaling

 1. Nieuwe leden vullen op de vereniging het inschrijfformulier in, onderteken dit formulier en betalen ter plekke contant of per pin de volledige contributie. 
 2. Met uitzondering van de contributie van leden die gebruik maken van het Jeugdfonds of de Stadspas, verzorgt NIKKI ieder volgend jaar de inning en eventuele invordering van de contributie namens vv CTO’70.
 3. Elk lid ontvangt daartoe in augustus een e-mail van NIKKI met twee (IDEAL) betaallinks:
  1. één link om het bedrag in één keer voor 1 september te voldoen; en
  2. één link om het bedrag in 10 termijnen vanaf augustus tot en met mei tevoldoen
 4. Bij betaling in 10 termijnen brengt NIKKI administratiekosten in rekening. De administratiekosten bedragen 10% van de contributie, met een maximum van 19 euro. Deze kosten worden opgeteld bij het (maandelijkse) termijnbedrag.
 5. Bij betaling in termijnen stuurt NIKKI elke keer dat een termijnbedrag moet worden betaald (maandelijks) een vervolg e-mail met een (IDEAL) betaallink.
 6. Als bedragen niet tijdig worden voldaan stuurt NIKKI 2 maanden na de oorspronkelijke vervaldatum een herinnering met het verzoek alsnog binnen 15 dagen te betalen.Deze herinnering bevat tevens een aankondiging dat als niet alsnog binnen 15 dagen wordt betaald NIKKI een incasso traject zal starten. Kosten hiervan komen voor rekening van het betreffende lid.
 7. Als niet binnen 15 dagen aan het herhaalde betalingsverzoek in de herinnering is voldaan wordt het betreffende lid de deelname aan trainingen en/of wedstrijdenontzegd (d.w.z. met onmiddellijke ingang geschorst) tot het moment waarop de betaling door de vereniging is ontvangen.
 8. Het bestuur kan leden die zich bij herhaling niet houden aan de afspraken over de contributiebetaling (of zich misdragen) royeren als lid van de vereniging. Eventuele lopende betalingsverplichtingen op basis van dit reglement blijven daarbij in stand.

Opzeggen

 1. Opzeggen moet voor 1 mei met een e-mail aan [email protected]. Opzeggen kan dus niet mondeling bij trainers, coaches, leiders of andere medewerkers.
 2. Voor minderjarige leden geldt dat deze e-mail verstuurd moet zijn door één van de ouders of verzorgers.
 3. Daarnaast moet al het door vv CTO’70 in bruikleen verstrekte materiaal tijdig worden ingeleverd.
 4. Als niet aan al deze voorwaarden is voldaan (d.w.z. als niet voor 1 mei een door juiste persoon verstuurde en correct geadresseerde email is ontvangen en/of in bruikleen verstrekte materialen niet tijdig zijn ingeleverd) is de volledige contributie voor het volgende (dan wel het inmiddels aangevangen) seizoen verschuldigd. 

Overschrijven

 1. Ook bij overschrijving naar een andere vereniging moet worden opgezegd. De spelregels voor opzeggen, zoals die hierboven staan, zijn onverkort van toepassing.

Voorbehoud

 1. Het bestuur behoudt zich het recht voor om van dit regelement af te wijken.
Dit reglement is ook als PDF te downloaden: Contributie Reglement.pdf
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!