Opzeggen lidmaatschap CTO'70

Opzeggen lidmaatschap CTO'70

OPZEGGEN / BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
Opzegging dient steeds vóór 1 mei van het kalenderjaar te gebeuren. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk in een persoonlijk ondertekende brief (dus niet per e-mail of mondeling bij coodinatoren, trainers, coaches enz.) bij de secretaris opgezegd worden. Voor minderjarigen geldt dat de brief ondertekend dient te zijn door een van de ouders/verzorgers. Indien men niet tijdig opzegt, is men voor het daaropvolgende seizoen alsnog contributie verschuldigd. 

De brief dient gestuurd te worden naar:
Secretaris vv CTO’70 
Rijksstraatweg 201
1115 AR Duivendrecht

Indien u een bevestiging van afmelding wenst te ontvangen dan dient een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop bijgevoegd te worden. 
Bij te laat opzeggen bent u, conform het contributiereglement, voor het volgende seizoen de volledige contributie verschuldigd.

OVERSCHRIJVING AANVRAGEN:

Overschrijvingen van- of naar vv CTO’70 dienen uiterlijk 14 juni bij de KNVB te zijn.

Overschrijving bij vertrek: Hiervoor meldt u zich bij de vereniging waar u wilt gaan voetballen. Zij zetten het proces van overschrijving voor u in gang.
Wij wijzen u er wel op dat indien u niet op tijd opzegt (dus voor 1 mei) bij overschrijving administratiekosten ad € 50,= in rekening worden gebracht. Daarnaast dient al het door vv CTO’70 aan u in bruikleen verstrekte materiaal (wedstrijdkleding/tas/jas/inloopshirt enz.) tijdig ingeleverd te worden.

Wilt u bij vv CTO ’70 komen voetballen en heeft u de laatste 5 kalenderjaren elders gevoetbald dan is overschrijving nodig.
Om deze te verkrijgen meldt u zich bij de algemeen jeugdcoördinator (tot 18 jaar) of de secretaris voetbal (vanaf 18 jaar). Zij informeren u verder over de voorwaarden van overschrijving zoals: het invullen van een beknopt overschrijvingsformulier en een inschrijfformulier waarmee u het lidmaatschap van vv CTO’70 aangaat, dient er betaling van de contributie plaats te vinden enz.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!