Contributie

Contributie

Contributierekening: NL20INGB0002108828 tnv CTO '70 en onder duidelijke vermelding van de naam van het voetballid en het verenigingsnummer 100...

De belangrijkste punten op een rij:

 • Richtdatum voor vaststellen voor de contributie is de datum van het (nieuwe) lid op 1 januari 2021.
 • Nieuwe leden dienen bij inschrijving á contant/pin voor het seizoen 2021-2022 te betalen.
 • De vermelde (basis) bedragen zijn het te betalen bedrag. Hier wordt korting verleend voor leden vanaf 6 jaar die met een machtiging betalen. Zij ontvangen een korting van €10,- na het eerste seizoen. Indien de machting niet inbaar blijkt, wordt alsnog € 10,= bovenop de geldende contributie in rekening gebracht.
  De volledige contributie dient vóór 15 september van het kalenderjaar te worden voldaan.
 • Leden kunnen in overleg met  de ledenadministratie een gespreide betalingsregeling treffen.
 • Betalingsregelingen kunnen uitsluitend met of na overleg met de ledenadministratie afgesproken worden en worden ook schriftelijk aan het betreffende lid c.q. de ouders bevestigd.
 • Leden /ouders van jeugdleden zijn zelf verantwoordelijk voor het digitaal uploaden van een goed gelijkende pasfoto in Voetbal.nl t.b.v. de spelerspas..
 • Leden vanaf 6 t/m 18 jaar betalen jaarlijks € 25,- t.b.v. het kledingfonds en ontvangen daarvoor een shirt/broek en kousen in bruikleen. Betaling à contant bij in ontvangst nemen van de kleding.
 • vv CTO '70 werkt samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur / Stadspas Amsterdam, de Gemeente Diemen en de Gemeente Ouder-Amstel waardoor onder bepaalde voorwaarden reductie of betaling van contributie voor jeugdleden onder 18 jaar mogelijk is.
 • Voor  het Jeugdfondssport dient een aanvraag te worden gedaan via een intermediar van school/ thuisbegelleiding of maatschappelijk werk. Ouders kunnen eventueel zelf een aanvraag indienen via www.stichtingsina.nl/sport Er dient voor ieder nieuw sportjaar dat ingaat op 1 september een nieuwe aanvraag te worden gedaan. Deze kunnen vanaf mei worden ingediend.
  Voor korting via de Stadspas dient men vóór 15 september een goed leesbare kopie van een geldige Staspas voorzien van groene stip (voor- en achterkant = streepjeskode) van het jeugdlid in te leveren bij het secretariaat.
  Voor kinderen woonachtig in Ouder-Amstel vindt u informatie op de website van de Gemeente www.ouder-amstel.nl/declaratiefonds 
  Kinderen woonachtig in Diemen kunnen ook gebruik maken van de Stadspas of via de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Diemen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het declaratiefonds.
 • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen voor dergelijke subsidie.

  De contributiebedragen voor seizoen 2021-2022 zijn als volgt:
seizoen 2021-2022   oninbaar/geen contributie
leeftijd op 1 januari 2021   incasso/brief indien
geboren in categorie Nieuw incasso
2016 mini/JO6 105,00 105,00
2015 mini/JO7 105,00 105,00
2014 JO8 160,00 150,00
2013 JO9 160,00 150,00
2012 JO10 166,00 156,00
2011 JO11 166,00 156,00
2010 JO12 178,00 168,00
2009 JO13 178,00 168,00
2008 JO14 183,00 173,00
2007 JO15 183,00 173,00
2006 JO16 188,00 178,00
2005 JO17 188,00 178,00
2004 JO18 204,00 194,00
2003 JO19 204,00 194,00
G senioren spelend Gsen 200,00 200,00
G senioren niet spelend GSN 127,50 127,50
senioren  selectie spelend sen 259,00 249,00
senioren recreatie spelend / veteranen sen/vet 200,00 200,00
senioren  parttime / niet spelend ptsen / SN 127,50 127,50
       
zaal vanaf 16 jaar(8spelers) Z 115,00 115,00
veld en zaal vanaf 16 jaar VZ 285,00 285,00
vrienden van CTO '70 Don minimaal  25,00  
vrienden van CTO '70 Vriend minimaal  50,00  

 

Lidmaatschap en inschrijving

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Het lidmaatschap van de vereniging geldt in principe voor één jaar, en wordt steeds stilzwijgend met één jaar verlengd. Opzegging dient steeds voor 1 mei van het kalenderjaar te gebeuren.

Voor nieuwe leden geldt dat bij inschrijving het volgende ingeleverd dient te worden:

 • een volledig ingevuld inschrijfformulier, voor leden onder 18 jaar getekend door ouder/verzorger;
 • voor leden vanaf 14 jaar: een kopie van een geldige legitimatie ( paspoort/ID/rijbewijs);
 • à contant de volledige contributie voor het nieuwe c.q lopende seizoen;
 • een machtiging voor inning van de contributie na het eerste jaar.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!