Cookie beleid CTO 70

De website van CTO 70 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Preventieve maatregelen

Preventieve maatregelen

Preventieve maatregelen vv CTO’70

Het is belangrijk dat iedereen bij vv CTO’70 in een veilige omgeving kan sporten.Als sportvereniging is het onze plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie en misbruik voorkomen. Daarom heeft vv CTO’70 een beleid opgesteld om dit soort zaken te voorkomen. Het beleid bestaat uit de volgende punten:

1. Gedragsregels voor begeleiders
vv CTO'70 hanteert de gedragsregels die door het NOC*NSF zijn opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren deze gedragsregels als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, die zijn aangesloten bij het NOC*NSF, zoals de KNVB, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Voor begeleiders is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden. Daarom staan deze gedragsregels op de website van de vv CTO'70 en moeten alle begeleiders van de jeugd schriftelijk verklaren (mag ook digitaal) bekend te zijn met de gedragsregels.

2. Aannamebeleid voor vrijwilligers
vv CTO'70 hanteert een aannamebeleid voor begeleiders van de jeugd om zo een beter beeld te krijgen van de begeleider.

Het aannamebeleid bestaat uit:

 • - Het voeren van een kennismakingsgesprek met de begeleider door een bestuurslid of een door het bestuur aangewezen persoon.
 • - Het doen van een referentie check wanneer de begeleider in het verleden bij andere verenigingen of instellingen met jeugd heeft gewerkt.

3. Verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers
vv CTO'70 vraagt voor begeleiders van de jeugd een VOG aan, waarna de begeleider de aanvraag afrondt. Het aanvragen van een VOG voor een begeleider van de jeugd is voor de vv CTO'70 kosteloos. De secretaris administreert de VOG's.

4. vv CTO'70 heeft een vertrouwenspersoon
vv CTO'70 heeft een vertrouwenscontactpersoon. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de vereniging; sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders, etc.

5. Kleedkamerbeleid
De kleedkamer is een plek wat per definitie een veilige omgeving moet zijn. Daarom geldt het volgende omtrent wie er wel en niet in de kleedkamers mogen komen:

In de kleedkamer zijn bij de kinderen te allen tijde twee ouders/leiders/begeleiders aanwezig. Vanaf de JO10-pupillen komen er geen ouders meer in de kleedkamer om kinderen te helpen met omkleden. De ervaring is dat ze het zelf kunnen, omdat ze dat thuis en op school ook al doen.

Na de wedstrijd mogen ouders weer in de kleedkamer komen, maar het liefste zo min mogelijk. Maar ook dan zijn er bij de kinderen altijd minimaal twee ouders/leiders/begeleiders aanwezig.

Gedragsregels voor begeleiders
De gedragsregels zijn door NOC*NSF opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/leider/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Voor begeleiders is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden.

 • - De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • - De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • - De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • - Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • - De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • - De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • - De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • - De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • - De begeleider zal de sporter en/of diens ouders of verzorgers geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter en/of diens ouders of verzorgers, die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • - De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • - In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!